Argex Infra

Geëxpandeerde kleikorrels worden reeds vele tientallen jaren wereldwijd met succes gebruikt als lichte ophoog en funderingsmateriaal. Door de vele soorten gradaties en producteigenschappen lichtgewicht, drainerend, stabiel, kan Argex materiaal voor verschillende oplossingen ingezet worden op infrastructurele projecten.
Infra werken op slecht draagkrachtige grond vragen veelal om zettingsarme of zelfs zettingsvrije concepten.

EEN SOLIDE LICHTGEWICHT MATERIAAL VOOR UW GROND WEG EN WATERBOUWWERKEN

Argex Infra kan in deze complexe projecten een goede betaalbare oplossing bieden dit in combinatie met een constante kwaliteit maken van Argex de ideale oplossing voor uw infrastructuurwerk.

Ontdek de verschillende toepassingen met Argex Infra:

 • het ophogen en draineren van sportvelden, parken tuinen, pleinen, parkeerplaatsen tuinen en openbaar groen,
 • aanvulling achter kunstwerken, landhoofden en viaducten,
 • ophoging bij op- en afritten,
 • aanvulling bij K&L stroken,
 • het verminderen van de zijdelingse belasting tegen paalfunderingen in stadsvernieuwingsgebieden,
 • het funderen van schuurtjes en lichte gebouwen,
 • reconstructies van verzakte wegen en stoepen,
 • reconstructies van rioleringen en afvoeren, rioolsleuf aanvulling,
 • bouwrijp maken, watergangen en sloten dempen.
Argex infra

Argex Infra:
EEN SOLIDE LICHTGEWICHT MATERIAAL VOOR UW GROND WEG EN WATERBOUWWERKEN

Geëxpandeerde kleikorrels worden reeds vele tientallen jaren wereldwijd met succes gebruikt als lichte ophoog en funderingsmateriaal. Door de vele soorten gradaties en producteigenschappen lichtgewicht, drainerend, stabiel, kan Argex materiaal voor verschillende oplossingen ingezet worden op infrastructurele projecten. Infra werken op slecht draagkrachtige grond vragen veelal om zettingsarme of zelfs zettingsvrije concepten.

Argex Infra kan in deze complexe projecten een goede betaalbare oplossing bieden dit in combinatie met een constante kwaliteit maken van Argex de ideale oplossing voor uw infrastructuurwerk. Ontdek de verschillende toepassingen met Argex Infra:

 • het ophogen en draineren van sportvelden, parken tuinen, pleinen, parkeerplaatsen tuinen en openbaar groen,
 • aanvulling achter kunstwerken, landhoofden en viaducten,
 • ophoging bij op- en afritten,
 • aanvulling bij K&L stroken,
 • het verminderen van de zijdelingse belasting tegen paalfunderingen in stadsvernieuwingsgebieden,
 • het funderen van schuurtjes en lichte gebouwen,
 • reconstructies van verzakte wegen en stoepen,
 • reconstructies van rioleringen en afvoeren, rioolsleuf aanvulling,
 • bouwrijp maken, watergangen en sloten dempen.

Argex: licht, draagkrachtig en milieuvriendelijk

KAAI- EN KEERMUUR DRAINERING LICHTE ONDERFUNDERINGEN MODULEERBARE OPPERVLAKTES EN DRUKVASTE AANVULLINGEN BESTRATING

KAAI- EN KEERMUUR

Bij gebruik achter keermuren verminderen Argexkorrels het gewicht dat wordt uitgeoefend op de achterzijde van de structuur met minstens 60 % in vergelijking met traditioneel aanvulmateriaal. Die gewichtsvermindering voorkomt en vermindert drastisch de hydrostatische druk door het hoog drainerend vermogen van Argexkorrels. Aanvullingen met Argex maken besparingen mogelijk door simpelweg de constructie lichter te maken!

BESTRATING

Als licht en draagkrachtig materiaal wordt Argex toegepast in de realisatie van wegen voor zowel licht als zwaar verkeer, fiets- en voetpaden.

DRAINERING LICHTE ONDERFUNDERINGEN

De ideale basisgrondstof voor waterbuffer- en infiltratiebekkens is een pakket geëxpandeerde kleikorrels, ingepakt in een open of gesloten geotextiel. De open ruimtes in en tussen de korrels zorgen voor een ideale drainage. Bovendien kunnen Argexkorrels met een silowagen worden geblazen over een afstand tot 100 m ver. Ideaal dus voor een snelle en makkelijke plaatsing op moeilijk bereikbare en/of berijdbare werven.

MODULEERBARE OPPERVLAKTES EN DRUKVASTE AANVULLINGEN

Lichtgewicht aanvullingen mogelijk tot hellingen van 35°.

Toepassingen van Argex Infra

 • Aanvulling achter keermuren
 • Grondverbetering bij de constructie van gebouwen
 • Lichte aanvulling in grond-, weg- en waterbouw 
 • Aanvulling achter stalen damwanden
 • Lichte aanvulling bij behoud patrimonium
 • Aanvullingen in rioolsleuven en rond leidingen
 • Tunnels en ondergrondse structuren
 • Sportvelden op weinig draagkrachtige gronden
 • Drainage en aanvulling ondergrondse structuren
 • Aanvulling achter kunstwerken Afremzones
 • Waterbuffer- en infiltratiebekkens
 • Bouwrijp maken van terreinen

Voordelen

 • 1m³ Argex weegt 1 ton lichter dan een klassieke grondaanvulling
 • Verhoogt de stabiliteit
 • Voorkomt zettingen
 • Duurzaam
 • Constante hoge draagkracht in combinatie met laag volumegewicht
 • Verzekert een blijvende drainage
 • Eenvoudige verwerking
 • Milieuvriendelijk

Projecten Argex Infra: