Argex Infra

Geëxpandeerde kleikorrels worden reeds vele tientallen jaren wereldwijd met succes gebruikt als geotechnisch aanvulmateriaal. Het voordeel van Argex is dat de producteigenschappen – lichtgewicht, poreus maar toch draagkrachtig – verschillende van de problemen waar aannemers mee te kampen krijgen in één bewerking eenvoudig kunnen wegwerken.

Een solide basis voor uw infrastructuurwerken dankzij Argex

Bij weinig draagkrachtige gronden zijn vaak dure oplossingen en/of constructies nodig om zettingsarme of zelfs zettingsvrije oplossingen binnen een project te realiseren. Dankzij Argex Infra nemen we dit probleem helemaal weg. De lage densiteit en het gebruiksgemak (met de mogelijkheid tot pneumatisch lossen via silowagens) in combinatie met een constante kwaliteit maken van Argex de ideale oplossing voor uw infrastructuurwerken.

Argex infra

Argex Infra:
een solide basis voor uw infrastructuur­werken dankzij Argex

Geëxpandeerde kleikorrels worden reeds vele tientallen jaren wereldwijd met succes gebruikt als geotechnisch aanvulmateriaal. Het voordeel van Argex is dat de producteigenschappen – lichtgewicht, poreus maar toch draagkrachtig – verschillende van de problemen waar aannemers mee te kampen krijgen in één bewerking eenvoudig kunnen wegwerken.

Bij weinig draagkrachtige gronden zijn vaak dure oplossingen en/of constructies nodig om zettingsarme of zelfs zettingsvrije oplossingen binnen een project te realiseren. Dankzij Argex Infra nemen we dit probleem helemaal weg. De lage densiteit en het gebruiksgemak (met de mogelijkheid tot pneumatisch lossen via silowagens) in combinatie met een constante kwaliteit maken van Argex de ideale oplossing voor uw infrastructuurwerken. Ontdek de verschillende toepassingen met Argex Infra Het zettingsvrij aanleggen van wegen,

 • het ophogen en draineren van sportvelden, parken en tuinen,
 • het zettingsvrij ophogen van parkeerplaatsen en -terreinen,
 • het verminderen van de belasting bij aanvullingen tegen viaducten en duikers en bij ophogingen van op- en afritten,
 • ophogingen boven onderheide, reeds bestaande (gas)leidingen,
 • het verminderen van de zijdelingse belasting tegen paalfunderingen in stadsvernieuwingsgebieden,
 • het ophogen ten behoeve van geluidswallen,
 • het funderen van schuurtjes en lichte gebouwen,
 • herstellen van verzakkingen in bestaande wegen,
 • opritten naar bestaande dijken of gebouwen,
 • erf- en kavelverhardingen en zettingvrij veranderen naar zettingsarm of helemaal weg laten.

Argex: licht, draagkrachtig en milieuvriendelijk

KAAI- EN KEERMUUR DRAINERING LICHTE ONDERFUNDERINGEN MODULEERBARE OPPERVLAKTES EN DRUKVASTE AANVULLINGEN BESTRATING

KAAI- EN KEERMUUR

Bij gebruik achter keermuren verminderen Argexkorrels het gewicht dat wordt uitgeoefend op de achterzijde van de structuur met minstens 60 % in vergelijking met traditioneel aanvulmateriaal. Die gewichtsvermindering voorkomt en vermindert drastisch de hydrostatische druk door het hoog drainerend vermogen van Argexkorrels. Aanvullingen met Argex maken besparingen mogelijk door simpelweg de constructie lichter te maken!

BESTRATING

Als licht en draagkrachtig materiaal wordt Argex toegepast in de realisatie van wegen voor zowel licht als zwaar verkeer, fiets- en voetpaden.

DRAINERING LICHTE ONDERFUNDERINGEN

De ideale basisgrondstof voor waterbuffer- en infiltratiebekkens is een pakket geëxpandeerde kleikorrels, ingepakt in een open of gesloten geotextiel. De open ruimtes in en tussen de korrels zorgen voor een ideale drainage. Bovendien kunnen Argexkorrels met een silowagen worden geblazen over een afstand tot 100 m ver. Ideaal dus voor een snelle en makkelijke plaatsing op moeilijk bereikbare en/of berijdbare werven.

MODULEERBARE OPPERVLAKTES EN DRUKVASTE AANVULLINGEN

Lichtgewicht aanvullingen mogelijk tot hellingen van 35°.

Toepassingen van Argex Infra

 • Aanvulling achter keermuren
 • Grondverbetering bij de constructie van gebouwen
 • Lichte aanvulling in grond-, weg- en waterbouw 
 • Aanvulling achter stalen damwanden
 • Lichte aanvulling bij behoud patrimonium
 • Aanvullingen in rioolsleuven en rond leidingen
 • Tunnels en ondergrondse structuren
 • Sportvelden op weinig draagkrachtige gronden
 • Drainage en aanvulling ondergrondse structuren
 • Aanvulling achter kunstwerken Afremzones
 • Waterbuffer- en infiltratiebekkens
 • Bouwrijp maken van terreinen

Voordelen

 • 1m³ Argex weegt 1 ton lichter dan een klassieke grondaanvulling
 • Verhoogt de stabiliteit
 • Voorkomt zettingen
 • Duurzaam
 • Constante hoge draagkracht in combinatie met laag volumegewicht
 • Verzekert een blijvende drainage
 • Eenvoudige verwerking
 • Milieuvriendelijk

Projecten Argex Infra