Argex Construct

Lichte aanvullingen, thermische ondervloeren, funderingen, bouwblokken…: binnen de realisatie van uw woning, bedrijfs- of utiliteitsgebouw bieden de talrijke toepassingsmogelijkheden met Argex een antwoord op heel wat bouwissues. De veelzijdigheid van het product zorgt voor een unieke combinatie en biedt een oplossing op maat. Het lichte gewicht en gebruiksgemak zijn constanten, het drainerende en isolerende vermogen kunnen een meerwaarde bieden indien gewenst. Zowel losgestort als in verwerkte vorm (in betonproducten) zorgt Argex Construct voor een enorm voordeel dankzij de eenvoudige levering en plaatsing.

Al uw bouwoplossingen in één product

Argex Construct: al uw bouwoplos­singen in één product

Text box item sample content

Lichte aanvullingen, thermische ondervloeren, funderingen, bouwblokken…: binnen de realisatie van uw woning, bedrijfs- of utiliteitsgebouw bieden de talrijke toepassingsmogelijkheden met Argex een antwoord op heel wat bouwissues. De veelzijdigheid van het product zorgt voor een unieke combinatie en biedt een oplossing op maat. Het lichte gewicht en gebruiksgemak zijn constanten, het drainerende en isolerende vermogen kunnen een meerwaarde bieden indien gewenst.

Zowel losgestort als in verwerkte vorm (in betonproducten) zorgt Argex Construct voor een enorm voordeel dankzij de eenvoudige levering en plaatsing.

Ontdek de verschillende toepassingen met Argex Construct

 1. Lichte (drainerende) aanvullingen met losse, niet-cementgebonden, Argex korrel:
  a. Op constructie elementen zoals ondergrondse parkings of op verdiepingen.
  b. Langs verticale wanden (muren, kelders, keerwanden, … ) om de horizontale belasting op de structuren te verminderen.
  c. Onder de vloerplaat als waardig alternatief voor paalfunderingen.
  Deze “Compenserende funderingen” verminderd het gewicht op de ondergrond met ongeveer 1 ton/m³ aanvulmateriaal
  d. Om een bepaalde isolatiewaarde te bekomen en te kunnen besparen op traditionele isolatiematerialen.
  De “Thermovloeren” creëren een naadloze thermische isolatie met een kleikorrel die is opgenomen in de EPB lijst.
 2. Climasono: de nadruk licht hier naast het isolerende effect zeker ook op het akoestische aspect (details/voordelen etc zie vernieuwe Climasono brochure)
 3. Argex lichtbeton: zowel prefab elementen, stortklaar beton en pompbaar beton zijn mogelijk – Onze betonspecialist maakt specifiek voor elk project de beste samenstelling om de juiste verhouding tussen “gewicht” en “sterkte” te bekomen.

Lichte drainerende / isolerende aanvullingen Thermovloeren Compenserende funderingen Lichte drainerende aanvullingen langs verticale wanden Climasono bouwblok Argex lichtbeton Argex chape

Lichte drainerende / isolerende aanvullingen

In elk type project waar u nood heeft aan nivellering vult Argex de ongewenste vorm op. De lichtgewicht oplossing op basis van geëxpandeerde kleikorrels bundelt verschillende technische eigenschappen die al jaren hun meerwaarde bewijzen. Ons ecologisch streekproduct heeft een lage soortelijke massa, gecombineerd met een hoge draagkracht en minimale zetting. De vrije ruimte in en tussen de korrel zal op een natuurlijke wijze voor voldoende drainage en isolatie zorgen. Het materiaal kan met silowagens eenvoudig op zijn plaats geblazen worden door. Hierdoor zal er op een efficiënte wijze een egale oppervlakte gevormd worden.

Thermovloeren

De Argex thermovloer is een isolerende, drainerende en duurzame aanvulling tussen vloerplaat en volle grond, ingepakt in een geotextiel. Zo ontstaat er een natuurlijke en naadloze isolatie, zonder thermische bruggen, wat resulteert in een beter thermisch comfort. Het draagkrachtige pakket zal geen zetting vertonen en kan meteen als opbouw gebruikt worden voor de chape of betonplaat. Doormiddel van blaaswagens gebeurt de uitvoering zeer efficiënt. De combinatie van de vele voordelen zorgt voor een beperkte kostprijs per m², wat resulteert in vele toepassingsgebieden: Nieuwbouw en renovatie van woningen, industriebouw, scholen, sporthalen, kantoorgebouwen, …

Voor interne thermische toepassingen in het gebouw (λui) of in contact met de grond (λue) onder vloerplaten bijv. met AR8/16-340 GEO volgens EN 14063-1 (zie technische fiche & DoP) zijn de lambdawaarden opgenomen in de erkende EPB-productgegevens.

Via de link erkende EPB-productgegevens – EPBD kunt u de fiche downloaden (zie tabblad 1-1-2). Er is ook een verklarende fiche ter beschikking.

Compenserende funderingen

Weinig draagkrachtige ondergrond maakt een project vaak extra complex. Hierbij kan geopteerd worden voor een funderingstechniek met compensatiemethode op basis van niet-cementgebonden geëxpandeerde kleikorrels. Het principe is eenvoudig: “Vervang een gedeelte van de natuurlijke grondmassa door een pakket Argex, ingepakt in een geotextiel, met daarop een constructieve betonplaat”. De technische eigenschappen van de lichtgewicht aanvulling zorgen voor een draagkrachtig geheel dat geen zetting zal vertonen. Tevens zorgt dit pakket er ook voor dat bijkomende vloerisolatie overbodig zal zijn. De plaatsing door middel van blaaswagens zal de uitvoeringskosten aanzienlijk beperken.

Lichte drainerende aanvullingen langs verticale wanden

Om de horizontale druk weg te nemen op verticale wanden kan er aangevuld worden met geëxpandeerde kleikorrels. Door het beperkte gewicht en de grote interne wrijvingshoek zal de druk op de verticale structuur aanzienlijk worden beperkt. De grote drainagecapaciteit zorgt er tevens voor dat er geen hydrostatische druk zal ontstaan. Hierdoor zullen keerwanden, kelders, muren, kaaimuren, landhoofden… minder zwaar en dus goedkoper kunnen worden geconstrueerd. Gezien de korrels zich aanpassen aan de gewenste vorm kan dit ook bij renovatieprojecten een eenvoudige oplossing bieden.

Climasono bouwblok

ClimaSono bouwstenen zijn samengesteld uit natuurlijke aggregaten, cement en Argex geëxpandeerde kleikorrels. Clima staat voor alles met betrekking tot duurzaamheid, thermische inertie, … Kortom, alles wat te maken heeft met energie-efficiëntie. Sono refereert naar de geluidseigenschappen van de blokken. Het belang van geluidsverzwakking en akoestische absorptie binnen de bouwsector neemt immers meer en meer toe. We denken hierbij aan vergaderzalen, polyvalente ruimtes, sporthallen, zwembaden etc. In de brochure stellen we graag de veelzijdigheid van het ClimaSono bouwblok aan u voor.
www.climasono.be

Argex lichtbeton

Zowel prefab elementen, stortklaar en pompbaar beton zijn mogelijk – Naar samenstelling toe is er een brede waaier mogelijk om de gewenste verhouding tussen densiteit en druksterkte te bekomen. Gezien dit vaak op maat van de klant moet worden gemaakt, geeft onze betonspecialist graag het nodige advies. Van open korrelbeton tot structureel lichtbeton ontstaan op die manier sterke oplossingen. Het algemene principe en de meest standaard samenstellingen kan u alvast terugvinden via de brochure. Specifiek naar pompbaar beton kan u uitgebreidere info vinden via onze fiche Argex-Pompmix. Ook zelfverdichtend beton (ZVB) geven we u graag wat meer in detail mee. Meer info hierover in onze beton brochure.

Argex chape

Onze chape kent twee varianten:
• Roofmix: Isolerend lichtbeton voor platte of lichthellende daken
• Chapemix: Isolerend lichtbeton voor uitvullagen, onderchape, en afwerkingschape
Beide oplossingen staan gedetailleerd uitgelegd in onze brochure.

Voordelen

 • Verrassende gewichtsbesparing
 • Groot draagvermogen
 • Hoge stabiliteit / voorkomt zetting
 • Sterke drainagecapaciteit
 • Blijvende en naadloze isolatie
 • 100% natuurlijke isolatie
 • Onbrandbaar
 • Geen voorafgaande nivellering van ondergrond nodig – niveauverschillen worden eenvoudig weggewerkt
 • Beperkte transportkost wegens laag soortelijk gewicht
 • Eenvoudige en snelle plaatsing dmv blaaswagens
 • Geen droogtijd nodig wegens niet-cement gebonden
 • Onmiddellijke beschikbaarheid

Ontdek ook:

Projecten Argex Construct