CE/Technische data

Argex Construct

Gebonden toepassingen
(beton, mortels, …)

NORM EN 13055

Argex Construct

Lichtgewicht isolerende
toepassingen

NORM EN 14063-1

ARGEX Green

Groenmiddel, bodemverbeteraar, drainage en nivelleringslagen

NORM GREEN

Argex Infra

Lichtgewicht aanvullingen voor infrastructuurwerken en regenwater management

NORM EN 15732

ARGEX AQUA

Waterretentie, -filtratie en -infiltratie. Bassin, helofytenfilter, onderlagen, regenwater management

NORM AQUA